Νέο διοικητικό συμβούλιο στην Ενωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος

Στη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε ομόφωνα ο απολογισμός του έτους 2019 καθώς επίσης και οι στόχοι και το πλαίσιο δράσης της Ένωσης για το 2020Read More