ΟΗΕ: 172 χώρες στο παγκόσμιο σχέδιο εμβολίων κατά της COVID-19 

Το πρόγραμμα COVAX σχεδιάστηκε προκειμένου να διασφαλιστεί δίκαιη πρόσβαση σε εμβόλιαRead More