Με ποιους φόρους συμψηφίζουν οι ιδιοκτήτες χαμένα ενοίκια

Για ποιες υποχρεώσεις προς την εφορία μπορούν να αξιοποιήσουν το όφελος οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν εισπράττουν το 40% του μισθώματος. Υπεγράφη η απόφαση που προβλέπει δικαίωμα έκπτωσης 20% επί του εισπραχθέντος μισθώματος.Read More