Διπλασιάζεται ο επιτρεπόμενος αριθμός τουριστών από το Ισραήλ

Διπλασιάζεται ο αριθμός των επισκεπτών από το Ισραήλ με σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Πιο συγκεκριμένα αντί για 600 άτομα την εβδομάδα με την νέα απόφαση επιτρέπεται η είσοδος 1.200 ατόμων την εβδομάδα. Ειδικότερα σύμφωνα με την ΚΥΑ, «επιτρέπεται η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια κατ’ ανώτατο όριο χιλίων διακοσίων (1.200) ατόμων την εβδομάδα»Read More