Σοφόν… το ασαφές: Διάχυση επενδυτικής ανασφάλειας

ΟΙ ΜΈΡΕΣ δεν είναι ευχάριστες για τους επενδυτές κάθε τύπου. Αλλά σε τόσο ακραίες διεθνώς καταστάσεις μπορούν να προκύψουν στοιχεία που θα ενισχύσουν ή θα ανατρέψουν απόψεις με ευρεία αποδοχή μεταξύ των αναλυτών και των επενδυτών.Read More