Διακοπή αποστολής δειγμάτων SARS-CoV-2 στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας έως 8/9

Την πρόσκαιρη διακοπή αποστολής δειγμάτων στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) και την αποστολή των δειγμάτων σε άλλα συνεργαζόμενα εργαστήρια ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εντός 24 ωρών λήψη αποτελεσμάτων, γνωστοποίησε ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης.Read More