Αυξάνεται η άδεια μητρότητας

Στο πλαίσιο των αλλαγών που εξήγγειλε  από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εντάσσεται και το μέτρο που αφορά στην άδεια μητρότητας και το αντίστοιχο επίδομα. Με το νέο αυτό μέτρο ενθαρρύνεται και στηρίζεται η οικογένεια και ταυτόχρονα συμβάλλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού. «Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται σήμερα ειδική άδεια προστασίας μητρότητας χρονικής διάρκειας έξι μηνών, ενώ έπειτα από την ψήφιση της νέας ρύθμισης η άδεια θα αυξηθεί στους 9 μήνες», τόνισε.

Η άδεια αυτή χορηγείται στις εργαζόμενες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού-λοχείας), της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, καθώς επίσης και στις εργαζόμενες που αμέσως μετά τα ανωτέρω διαστήματα κάνουν χρήση της ετήσιας κανονικής άδειας, εφ’ όσον αυτό είναι απαραίτητο με βάση της ετήσιες προθεσμίες για τη χορήγησή της.                       

Το δικαίωμα της λήψεως ειδικής εξάμηνης άδειας προστασίας μητρότητας ασκείται με αίτηση που υποβάλει η ίδια η δικαιούχος ή δι’ αντιπροσώπου στην αρμόδια υπηρεσία του πρώην ΟΑΕΔ εντός 60 ημερών από τη λήξη των ανωτέρω αδειών.

Οι εργαζόμενες μητέρες μπορούν να ζητήσουν ειδική άδεια για την ανατροφή του παιδιού τους από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), αρκεί να:

-είναι ασφαλισμένες στον ΕΦΚΑ

-να απασχολούνται σε επιχειρήσεις

-ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας η ΔΥΠΑ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως αυτός κάθε φορά καθορίζεται, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, με βάση το προαναφερόμενο ποσό.