Η NewCo A.E. ανοίγει το δρόμο για την ψηφιοποίηση της ναυτιλίας

Η NewCo A.E. σε συνεργασία με τον τεχνολογικό της εταίρο ARATOS MARITIME (http://www.aratosmaritime.com ) και την καθοδήγηση του στρατηγικού της συμβούλου δρ Νίκου Μπογονικολού ανοίγει το δρόμο προς την ψηφιοποίηση της ναυτιλίας. To προϊόν d Sample αποτελεί την αρχή μίας σειράς προϊόντων που αναπτύσσει η NewCo Α.Ε. με σκοπό την εισαγωγή και την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής, όπως η τεχνολογία Blockchain, στον ναυτιλιακό τομέα. Το d Sample υποστηρίζει τη ναυτιλία στην εκπλήρωση των απαιτήσεων που απορρέουν από την συνθήκη της MARPOL VI, αναφορικά με τα δείγματα καυσίμων που λαμβάνονται στα εμπορικά πλοία, την ασφαλή φύλαξη αυτών, την εξ αποστάσεως παρακολούθηση με σκοπό τη πλήρη διαφάνεια στις διαδικασίες και τέλος την ψηφιακή τυποποίηση της παράδοσης στο εργαστήριο αναλύσεων, επιτυγχάνοντας έτσι μια άνευ προηγουμένου εισαγωγή των νέων τεχνολογιών προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών. Η τεχνολογία Blocκchain με τη συνδυαστική χρήση των smart tags και μιας πλατφόρμας σε πεδίο της επεξεργασίας δεδομένων (Data Analytics) καθιστούν το d Sample εύκολο στην χρήση και κυρίως, το μέσο για τις ναυτιλιακές εταιρίες και τους ναυλωτές για την αξιοποίηση σημαντικών συμπερασμάτων, τόσο από πλευράς κόστους όσο και χρόνου, με σκοπό την περαιτέρω αναβάθμιση διαδικασιών. Οι διάφορες τεχνολογικές εκδόσεις των smart tags που έχουν αναπτυχθεί από την εταιρεία μας σε συνδυσμό με την τεχνολογία αιχμής Blockchain, έχουν εφαρμογή σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων στον ναυτιλιακό τομέα, τη βιομηχανία και σε όλους τους τομείς ασφάλειας και άμυνας. Το d Sample έχει κατοχυρωθεί ως πατέντα στις ΗΠΑ και  η NewCo Α.Ε. συμμετέχει σε διεθνή διαγωνισμό καινοτομίας στο ΚΑΤΑΡ με την υποβολή της τεχνικής πρότασης του d Sample στο πεδίο εφαρμογών Maritime Blockchain – Bunkering services. info@newcotech.io, www.newcotech.io https://newcotech.io/ https://newcotech.io/category/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/ http://www.aratosmaritime.com/