Η CSL Behring ξεκινά τη φάση 2 σε θεραπεία έναντι της Covid-19

Με στόχο την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του CSL312 (garadacimab, μονοκλωνικό αντίσωμα ανταγωνιστή του παράγοντα XIIa) το οποίο αφορά στη θεραπεία των ασθενών που πάσχουν από σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια, που προκαλείται από τη νόσο Covid-19, η CSL Behring ξεκίνησε τη μελέτη φάσης 2 στον πρώτο ασθενή.Read More