Τα 12 έργα που ζητά η αυτοδιοίκηση να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης

Η ΚΕΔΕ προχώρησε στην υποβολή προτάσεων, που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα έργα και δράσεις και είναι κοστολογημένες, μέσω των οποίων αποτυπώνονται οι προτεραιότητες ανά τομέα.Read More