Γερμανία: Το ζήτημα του Κράτους Δικαίου στην ΕΕ διχάζει την κυβέρνηση

Οι πιθανές επιπτώσεις των παραβιάσεων του Κράτους Δικαίου από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαδικασία λήψης των σχετικών αποφάσεων διχάζει, εκτός από την Σύνοδο Κορυφής, και τον γερμανικό κυβερνητικό συνασπισμό.Read More