ΙΣΑ: Με ιατρικά κριτήρια να γίνονται οι έλεγχοι για υπερσυνταγογράφηση

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) απέστειλε επιστολή στον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, σχετικά με την πληθώρα κλήσεων για απολογία προς ιατρούς, οι οποίοι φέρονται να έχουν τελέσει παρατυπίες όσον αφορά την συνταγογράφηση.Read More