Κτηματολόγιο: Πρόστιμα-φωτιά για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις

Από 300 έως 2.000 ευρώ πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις στο Κτηματολόγιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πολεοδομικό νομοσχέδιο που δόθηκε σε διαβούλευση. Οι νέοι όροι δόμησης. Στον πάγο η έκδοση αδειών σε Μύκονο-Σαντορίνη.Read More