ΕΕ: Βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα

Στην αύξηση του ESI συνέβαλαν η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους τομείς της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και των κατασκευών. Αντίθετα, υποχώρησε η εμπιστοσύνη σε κατανάλωση και λιανικό εμπόριο.Read More