Στα 495 τα επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν στο «Ψηφιακό Αλμα»

Ολοκληρώνονται, κατόπιν της εξέτασης και των ενστάσεων, οι εντάξεις στη δράση «Ψηφιακό ‘Αλμα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.Read More