Ο οδηγός που μιλά στο κινητό εξίσου επικίνδυνος με τον μεθυσμένο οδηγό
Το να μιλάμε στο κινητό ενώ οδηγούμε -ακόμη και με χρήση ανοιχτής ακρόασης ή ασύρματων συσκευών- είναι εξίσου επικίνδυνο με το να οδηγούσαμε μεθυσμένοι.