ΟΛΜΕ: Στάσεις εργασίας 12.00-14.00 και 14.00-16.00 για τα ΕΠΑΛ
Στις 13.30 συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των καθηγητών έξω από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας