Η Πέτρι, που αποχώρησε από το ακροδεξιό AfD, ίδρυσε «Το Μπλε Κόμμα»
Το κόμμα θα εκφράζει «συντηρητική, αλλά φιλελεύθερη πολιτική στη Γερμανία και στην Ευρώπη», όπως δήλωσε η επικεφαλής