Γλωσσικές απορίες: Απλά ή απλώς;
Γλωσσικών αποριών συνέχεια με ένα ακόμη ζεύγος επιρρημάτων που απαντά πολύ συχνά στο γραπτό ή στον προφορικό λόγο, δυστυχώς όμως κατά κανόνα κακοποιημένο. Αναφερόμαστε στα επιρρήματα απλά και απλώς, που δεν είναι σε καμία περίπτωση ταυτόσημες λέξεις.