Ποια εμπόδια συναντούν όσοι έχουν επιχείρηση
Για έκτο στη σειρά τρίμηνο τα στελέχη του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ (ΣΕΣΜΑ) εμφανίζονται θετικά για την πορεία της ελληνικής οικονομίας σε ένα έτος. Ωστόσο το θετικό κλίμα δεν λύνει τα χέρια εκείνων που έχουν επιχειρήσεις.