Εκλογή νέων αντιπροέδρων στο Συμβούλιο της Επικρατείας
Νέοι αντιπρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) επελέγησαν οι έως σήμερα σύμβουλοι Επικρατείας Γεώργιος Παπαγεωργίου και Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου.