Το καπνιστό νερό δεν είναι αστείο, αλλά νέο προϊόν!
Τι άλλο θα δούμε πια;