Η ΕΚΤ θα ζητά επιπλέον προβλέψεις για «κόκκινα» δάνεια αν δεν... πείθεται από τις εξηγήσεις των τραπεζών
Η αντιπρόεδρος του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού ανέφερε ότι η ΕΚT συνέταξε ένα παράρτημα στις κατευθύνσεις που δίνει στις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, το οποίο αναφέρεται στις προβλέψεις που αναμένει να σχηματίσουν οι τράπεζες για μελλοντικά NPL