Παρατείνεται η χορήγηση συντάξεων αναπηρίας για ένα εξάμηνο
Πρόκειται για τις περιπτώσεις εκείνες που έληγε το συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω αναπηρίας, εφόσον εκκρεμούσε στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων. Τι προβλέπει η εγκύκλιος που υπέγραψε ο υφυπουργός Εργασίας