Υπερπλεόνασμα στον προϋπολογισμό με μειωμένα έσοδα
Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 169 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 342 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016