Σημαντική ανακάλυψη στην Αίγυπτο: Βρέθηκε μούμια ελληνορωμαϊκής εποχής σε εξαιρετική κατάσταση
Βρίσκεται σε ξύλινο κιβώτιο, τυλιγμένη με λινό ύφασμα και το πρόσωπο καλυμένο από μάσκα ζωγραφισμένη με χαλάζιο και χρυσό χρώμα