Αλλάζει η διαδικασία εκλογής εκπροσώπων στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ
Τι προβλέπει η νέα απόφαση του υπουργού Παιδείας για εκπαιδευτικούς, φοιτητές και διοικητικούς -