Χαλαρώνουν ακόμη λίγο τα capital controls - Δεν αλλάζει το όριο αναλήψεων
Θα επιτρέπεται πλέον το άνοιγμα λογαριασμού στα φυσικά πρόσωπα που μέχρι σήμερα δεν διέθεταν τραπεζικό λογαριασμό, όψεως ή καταθετικό, καθώς και η προσθήκη συνδικαιούχου