Στα 450 ευρώ ο προϋπολογισμός του Έλληνα καταναλωτή για τα Χριστούγεννα
Σύμφωνα με έρευνα της Deloitte, η αποτίμηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού για τα Χριστούγεννα είναι υψηλότερη σε σχέση με το μέσο προϋπολογισμό των Ευρωπαίων καταναλωτών