Αστακοί γίγαντες σε ακτή της Βόρειας Ουαλίας
Υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,5 μέτρο μήκος και είναι τουλάχιστον 50 ετών