Ποιες αδυναμίες εντοπίζουν στο ΚΕΑ οι εργαζόμενοι στους Δήμους
Ως «εμπροσθοφυλακή μιας ολόκληρης πολιτικής» του υπουργείου Εργασίας χαρακτήρισε το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (KEA) ο γγ Πρόνοιας Δ.Καρέλλας, σε συνάντηση ενημέρωσης των Δήμων για το πρόγραμμα, που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Οι αρμόδιοι των Δήμων μίλησαν για τα προβλήματα που εντοπίζουν, (όπως ο τρόπος απόδειξης της έλλειψης στέγης, ο προσδιορισμός των εισοδηματικών κριτηρίων) και ζήτησαν βελτιώσεις. Ποιες άλλες δράσεις για την στήριξη των αδυνάμων δρομολογεί η κυβέρνηση.