Υποτονικό το Χρηματιστήριο Αθηνών την Πέμπτη
Σε υποτονικό κλίμα πραγματοποιούνται οι συναλλαγές στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία κινείται με μικρές διακυμάνσεις, εν μέσω χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας.