Οι «χρυσοί» και οι... υπερδανεισμένοι Ευρωβουλευτές
Οι Έλληνες ευρωβουλευτές καταφέρνουν, όπως φαίνεται απ' τα ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ του 2016, να εμφανίσουν καταθέσεις αλλά και συνολικά περιουσία αρκετά μεγάλη - Μην ξεχνάμε, όμως και εκείνους που έχουν μεγάλα δανειακά βάρη