Μισοί από τους χρήστες smartphones ξεκλειδώνουν τις συσκευές τους πάνω από 4000 φορές το χρόνο... χωρίς λόγο
Οι ερευνητές εξέτασαν 2.000 χρήστες smartphones στο Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου να διαπιστώσουν εάν ο έλεγχος της συσκευής τους γινόταν από συνήθεια ή από ανάγκη