Συνδρομητική τηλεοπτική πλατφόρμα από την Vodafone
Μια καινούργια συνδρομητική τηλεοπτική πλατφόρμα θα παρουσιάσει η Vodafone μέσα στο 2018, με στόχο να προσεγγίσει συνδρομητές και από τα άλλα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.