Ποινή δύο μισθών σε αρεοπαγίτη για καθυστέρηση αποφάσεων
Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο επέβαλε την πειθαρχική ποινή παρακράτησης αποδοχών δύο μηνών σε αρεοπαγίτη για την καθυστέρηση έκδοσης αποφάσεων σε 132 υποθέσεις.