Κίνημα Αλλαγής: Αύριο συνεδριάζει η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου
Το πολυπληθές όργανο θα συνεδριάσει στις 11 το πρωί