Ένας στους τρεις εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα παίρνει μικρότερο μισθό από το επίδομα ανεργίας
Ένας στους τρεις εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνει μέσο μεικτό μισθό 389,65 ευρώ - το 29,66% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι μερικής απασχόλησης