'Σαφάρι' για τα ανασφάλιστα οχήματα
Ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών σημείωσε ότι 6 εκατομμύρια ασφαλιζόμενοι πληρώνουν για 600.000 ανασφάλιστους