Θετικά πρόσημα στη Wall
Τη μεγαλύτερη συμβολή στα κέρδη του Dow Jones είχαν η Goldman Sachs και η Caterpillar με άνοδο άνω του 1%