Διάσωση 105 προσφύγων σε Κω και Σάμο
Συνελήφθησαν οι δύο χειριστές ως μέλη της οργάνωσης διακίνησης