Μερικά γονίδια συνεχίζουν να «λειτουργούν» στο ανθρώπινο σώμα ακόμα και μετά τον θάνατό του!
Η ανακάλυψη δίνει στους ιατροδικαστές νέες δυνατότητες για την εκτίμηση της ώρας θανάτου