Απορίες ενός απλού πολίτη για το ντου του Ι. Σαββίδη
Κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Η Ελλάδα των 11 εκατομμυρίων δεν έχει το οικονομικό μέγεθος ώστε να διαθέτει ποδοσφαιρικές ομάδες ευρωπαικού επιπέδου, οι οποίες να είναι οικονομικά βιώσιμες.