Χαρούμενα αιγοπρόβατα…
Μια ιδιωτική εταιρεία ψηφιακών εφαρμογών από την Αθήνα με την συνεργασία του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έφτιαξαν μια εφαρμογή για τους κτηνοτρόφους του 21ου αιώνα