ΜΕΓΑ: Διάκριση για τη δυναμική εξαγωγική της δραστηριότητα
Η πρότυπη ελληνική βιομηχανία προϊόντων προσωπικής υγιεινής έχει καταφέρει να πενταπλασιάσει τις εξαγωγές της το διάστημα 2010 – 2016.