Ξεκινά για λόγους εθνικής ασφάλειας η ανέλκυση του μοιραίου Mirage που κατέπεσε στη Σκύρο
Το υπουργείο Εθνικής Αμυνας αναθέτει το συγκεκριμένο έργο, που θα διενεργηθεί σε εκτιμώμενο βάθος 800 - 1.000μέτρων, στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών υπογράφοντας σχετική σύμβαση ύψους 400.000 ευρώ