Συγχαρητήρια Παυλόπουλου στον πρώτο Έλληνα δήμαρχο γερμανικής πόλης
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας του ευχήθηκε κάθε επιτυχία, επισημαίνοντάς του ότι είναι επίλεκτο μέλος της Ελληνικής Διασποράς, «για το οποίο αισθανόμαστε υπερηφάνεια»