Υπόνοιες για ενδεχόμενη αναβάθμιση της Ελλάδας αφήνει η Fitch
Ο οίκος αξιολόγησης προαναγγέλει αναβαθμίσεις για χώρες της ΕΕ και κάνει λόγο για "υβριδική έξοδο" της Ελλάδας