Τις ευθύνες σε άλλους ρίχνει ο Αποστόλου μετά το φιάσκο στο πρόγραμμα προώθησης της φέτας
Γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και καθυστερήσεις είχαν αποτέλεσμα να χαθεί η προθεσμία για χρηματοδότηση 4,6 εκατ. ευρώ για την προώθηση του εθνικού τυριού- Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ρίχνει την ευθύνη στον οργανισμό Δήμητρα και δέχεται τις παραιτήσεις των κορυφαίων στελεχών του