Δεν έχεις δικαίωμα Κυριάκο!
Δεν δικαιούσαι να έχεις μια φυσιολογική ζωή.